کلیپس پروتز موسایز کوچک

قیمت : 15000 تومانتوضیحات

ترمیم مو 

پروتز مو 

این نوع کلیپس برای افرادی استفاده میشود که برای استفاده از پروتز موهایشان را نمیتراشند . 

**نشکن 

**رنگ ثابت 

**بسیار مقاوم 

 


نمایش همه

چسب ترمیم مو/ چسب پروتز مو / چسب کلاهگیس


نمایش همه

پروتز مو / ترمیم مو / کلاهگیس