کلیپس پروتز مو

قیمت : 30000 تومانتوضیحات

پروتز مو 

ترمیم مو 

لوازم ترمیم مو

این نوع کلیپس برای افرادی استفاده میشود که برای استفاده از پروتز موهایشان را نمیتراشند . 

**نشکن 

**رنگ ثابت 

**بسیار مقاوم 


نمایش همه

چسب ترمیم مو/ چسب پروتز مو / چسب کلاهگیس


نمایش همه

پروتز مو / ترمیم مو / کلاهگیس