پروتزمو6200/000
رنگ 4= (10/000/000تومان )
رنگ 2= (10/000/000 تومان )
رنگ 10= (10/000/000تومان )
رنگ 12=(10/000/000تومان )
پروتز مو اینجکشن
مدل انکارایی 8500000
مدل دور پوست فاین مونو 6800000
پروتز هشت تیکه8500/000
هالیوودی رنگ روشن 8500/000
مدل انکارایی 8500/000
پروتز نیوزلندی 8500/000
موی 100درصد طبیعی6800/000
پروتز هالیوودی 8500/000
پروتز دور پوست6800/000
دور پوست فاین مونو6800/000
پروتز انکارایی 8500/000
اینجکشن جلو تور 8500000
پروتزتمام سر بلوند 50سانت
پروتز تمام سر بلوند 30سانت
پروتز تمام سر آمبره 50سانت
پروتز تمام سر آمبره روشن
جهت اطلاع از قیمت با 02188962259 تماس بگیرید
در رنگ ها و اندازه های مختلف قابل سفارش است
پروتزمو جلو سر3900/000
انکارایی فاین مونو 8500/000