پروتزمو6200/000
موی 100در صد طبیعی 6500/000
موی 100درصد طبیعی 6200/000
موی100در صد طبیعی 7500/000
موی 100 درصد طبیعی
موی 100درصد طبیعی 6800/000
پروتز مو اینجکشن 7/000/000تومان
پروتز اینجکشن 7000/000
موی 100درصد طبیعی 6000/000
موی 100 در صد طبیعی 6200/000
موی 100درصد طبیعی 6500/000
موی 100درصد طبیعی 6500/000
اینجکشن جلو تور 7/800/000
پروتزتمام سر بلوند 50سانت 16/200/000
پروتز تمام سر بلوند 30سانت 12/500/000
پروتز تمام سر آمبره 50سانت 16/200/000
پروتز تمام سر آمبره روشن 16/200/000
جهت اطلاع از قیمت با 02188962259 تماس بگیرید
در رنگ ها و اندازه های مختلف قابل سفارش است
پروتز اینجکشن جلو سر ۳۸۰۰/۰۰۰
انکارایی فاین مونو 7500/000
قیمت =1500/000تومان