تعدادمحدود
ترمیم مو/پروتز مو
ترمیم مو/پروتز مو
سوپر تیپ30عددی 350/000
چسب سوپر تیپ 420/000هزار تومان
چسب ال بیس صاف 330/000
چسب آل بیس نیم هلال =330/000تومان
چسب سیگناچر ۳۶عددی 450/000
اولترا هولد رولی390/000
چسب پرفورمنس 36عدد=480/000تومان
اولترا هولد ابی 500/000تومان
چسب ابی صاف 30عددی420/000تومان
چسب رولی آبی 12یارد(10M) 1100.000تومان
الترا هولد 36عددی 300/000تومان
اولترا هولدنیم هلال 36 تایی=450/000تومان
چسب تزا ۳۶ عددی 290/000تومان
چسب اولترا هولد صاف36عددی450/000تومان
نوشاین صاف ۳۶عددی390/000
ریمور دو منظوره 180/000تومان
ریمور 1لیتری 1000/000تومان
تومان lace front =300.000
ریمور گالنی (4لیتری)2500/000تومان
ریمور دو منظوره 250میل 280/000
هر60سانت =130/000تومان
اولترا هولد 15میل(12تایی)10/200/000
محافظ بیس مو 320000
چسب قرمز پایه 100/000تومان
تزا پارچه ای 230/000تومان
هر رول110/000هزار تومان
چسب مایع سفید 250/000 تومان
اولترا هولد ۴۱میل 1900/000
اولترا هولد ۱۰۱میل 2/900/000
اولترا هولد 15ميل 950/000
اولترا هولد118میل3500/000تومان
اسپری محافظ گره 700/000تومان
محافظ پوست سر 700/000تومان
هرعدد=100/000تومان
چسب اکستنشن مو 350/000تومان
کلیپس پروتز مو 30/000تومان
دسته قلاب 250/000تومان