سوپر تیپ30عددی 150/000
بسته 30عددی 150/000هزار تومان
سوپر تیپ نیم هلال40عددی 200/000
سوپرتیپ صاف 40عددی200/000
چسب لست بوند 36عدد=280/000تومان
چسب پرفورمنس 36عدد=280/000تومان
سوپرتیپ نیم هلال پلمپ (۳۶)250/000تومان
چسب سیگناچر ۳۶عددی 250/000
بسته های ۱۰۰۰تایی=4/000/000تومان
اولترا هولد ابی 320/000تومان
چسب ابی صاف 30عددی180/000تومان
چسب ابی نیم هلال 30عددی 180/000تومان
چسب اولترا هولد صاف36عددی216/000تومان
نوشاین صاف ۳۶عددی250/000
اولترا هولد نیم هلال 36عددی216/000
تزا ۳۶ عددی 169/200تومان
نوشاین نیم هلالی ۳۶عددی 250/000
اولترا هولد عمده فروشی 5/300/000میلیون تومان
سوپر تیپ عمده 4/600/000تومان
چسب ابی عمده فروشی 4/850/000تومان
ریمور دو منظوره 250میل 180/000
ریمور دو منظوره 100/000تومان
ریمور 1لیتری 450/000تومان
ریمور گالنی (4لیتری)1500/000تومان
چسب آل بیس بسته ی 30تايي =150/000تومان
هر60سانت =50/000تومان
اولترا هولد 15میل(12تایی)2880000
چسب قرمز پایه 50/000تومان
تزا پارچه ای 180/000تومان
هر رول60/000هزار تومان
چسب مایع سفید 100/000 تومان
اولترا هولد ۴۱میل 500/000
اکستریم هولد ۱۵ میل 430/000تومان
چسب مایع تاپ بوند 750/000
اولترا هولد ۱۰۱میل 1100/000
اولترا هولد 15ميل 280/000
اولترا هولد118میل1400/000تومان
چسب فیوژن 30میل 700/000تومان
چسب مایع فیوژن 120میل =1/900/000تومان
محافظ پوست سر 490/000تومان
هرعدد=50/000تومان
کلیپس سایز کوچک 15/000تومان
کلیپس سایز بزرگ 20/000تومان
قلاب ترمیم مو 200/000سوزن
دسته قلاب 250/000تومان