سوپر تیپ30عددی 210/000
بسته 30عددی210/000هزار تومان
سوپر تیپ نیم هلال40عددی 280/000
سوپرتیپ صاف 40عددی280/000
بسته های ۱۰۰۰تایی=4/500/000تومان
چسب لست بوند 36عدد=280/000تومان
چسب پرفورمنس 36عدد=300/000تومان
سوپرتیپ نیم هلال پلمپ (۳۶)280/000تومان
چسب سیگناچر ۳۶عددی 250/000
اولترا هولد ابی 360/000تومان
چسب ابی صاف 30عددی220/000تومان
چسب ابی نیم هلال 30عددی 220/000تومان
اولترا هولد نیم هلال 36عددی280/000
چسب اولترا هولد صاف36عددی280/000تومان
نوشاین صاف ۳۶عددی260/000
چسب تزا ۳۶ عددی 190/000تومان
نوشاین نیم هلالی ۳۶عددی 260/000
اولترا هولد عمده فروشی 5/300/000میلیون تومان
سوپر تیپ عمده 4/800/000تومان
ریمور گالنی (4لیتری)1700/000تومان
ریمور دو منظوره 130/000تومان
تومان lace front = 190.000
ریمور 1لیتری 650/000تومان
ریمور دو منظوره 250میل 220/000
چسب آل بیس بسته ی 30تايي =200/000تومان
هر60سانت =50/000تومان
چسب ال بیس 200/000
چسب قرمز پایه 60/000تومان
تزا پارچه ای 180/000تومان
هر رول90/000هزار تومان
چسب مایع سفید 120/000 تومان
اولترا هولد ۴۱میل 750/000
اولترا هولد118میل1/700/000تومان
اولترا هولد ۱۰۱میل 1/300/000
چسب مایع تاپ بوند 750/000
اولترا هولد 15ميل 340/000
چسب فیوژن 30میل 800/000تومان
چسب مایع فیوژن 120میل =2/000/000تومان
محافظ پوست سر 490/000تومان
هرعدد=50/000تومان
کلیپس سایز کوچک 15/000تومان
کلیپس سایز بزرگ 20/000تومان
سوزن مخصوص بافت پروتز 200/000
دسته قلاب 250/000تومان