سوپر تیپ30عددی 250/000
چسب سوپر تیپ 370/000هزار تومان
سوپرتیپ نیم هلال پلمپ (۳۶)350/000تومان
چسب ال بیس 240/000
چسب آل بیس بسته ی 30تايي =240/000تومان
چسب سیگناچر ۳۶عددی 250/000
بسته های ۱۰۰۰تایی=4/500/000تومان
اولترا هولد رولی320/000
چسب پرفورمنس 36عدد=390/000تومان
چسب ابی عمده فروشی 5/600/000تومان
اولترا هولد ابی 380/000تومان
چسب ابی صاف 30عددی250/000تومان
چسب ابی نیم هلال 30عددی 250/000تومان
چسب رولی آبی 12یارد(10M) 750.000تومان
الترا هولد 36عددی 320/000تومان
چسب اولترا هولد صاف36عددی350/000تومان
نوشاین صاف ۳۶عددی300/000
چسب تزا ۳۶ عددی 230/000تومان
نوشاین نیم هلالی ۳۶عددی 300/000
اولترا هولد 6/200/000میلیون تومان
ریمور 1لیتری 700/000تومان
تومان lace front =210.000
ریمور گالنی (4لیتری)1700/000تومان
ریمور دو منظوره 130/000تومان
ریمور دو منظوره 250میل 230/000
هر60سانت =60/000تومان
محافظ بیس مو 320000
چسب قرمز پایه 70/000تومان
تزا پارچه ای 180/000تومان
هر رول90/000هزار تومان
چسب مایع سفید 130/000 تومان
اولترا هولد ۴۱میل 850/000
اولترا هولد ۱۰۱میل 1/300/000
اولترا هولد 15ميل 380/000
اولترا هولد118میل1/700/000تومان
چسب فیوژن 30میل 800/000تومان
اسپری محافظ گره 700/000تومان
محافظ پوست سر 700/000تومان
هرعدد=50/000تومان
چسب اکستنشن مو 350/000تومان
کلیپس سایز کوچک 15/000تومان
کلیپس سایز بزرگ 20/000تومان
سوزن مخصوص بافت پروتز 200/000
دسته قلاب 250/000تومان