سوزن مخصوص بافت پروتز

قیمت : 200000 تومانتوضیحات

 

قلاب بافت پروتز مو 

درجه یک 

بسیار سبک 

خوش دست 

مخصوص تعمیرات پروتز مو 


نمایش همه

چسب ترمیم مو/ چسب پروتز مو / چسب کلاهگیس


نمایش همه

پروتز مو / ترمیم مو / کلاهگیس