ترمیم مو /چسب فیوژن

قیمت : 2000000 تومانتوضیحات

امریکایی اصل 

ماندگاری بالا

قوي

مناسب برای تمام افراد 

مناسب برای افرادی که در شهر های گرم زندگی میکنند 

 


نمایش همه

چسب ترمیم مو/ چسب پروتز مو / چسب کلاهگیس


نمایش همه

پروتز مو / ترمیم مو / کلاهگیس